Wanttttt

08.29.14 @ 21:3511059

Wanttttt

07.22.14 @ 17:5014119

Học nhiều như 1 concho, k có thời gian đi chơi luôn. Nhìn ảnh mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa T.T Thôi thôi qua tháng 7 thôi mà .___.

04.26.14 @ 13:201

Học nhiều như 1 concho, k có thời gian đi chơi luôn. Nhìn ảnh mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa T.T Thôi thôi qua tháng 7 thôi mà .___.

A little thing call ”kỉ yếu” =))
Sắp qua rồi thời học sinh…

04.19.14 @ 21:46

A little thing call ”kỉ yếu” =))

Sắp qua rồi thời học sinh…

Hai bạn ưng ý bộ ảnh mình cũng mừng :))

04.06.14 @ 14:05

Hai bạn ưng ý bộ ảnh mình cũng mừng :))

03.12.14 @ 17:064162


I’ve always said that if I could do anything in the world, I would be a professional golfer

03.09.14 @ 15:30290

I’ve always said that if I could do anything in the world, I would be a professional golfer

03.09.14 @ 11:322107

Yep Yep :(((((

03.07.14 @ 16:1626

Yep Yep :(((((

03.07.14 @ 16:1469

03.04.14 @ 07:5129

Lâu lắm lắm lắm mới post ảnh trên tumblr. Dạo này sử dụng mạng xã hội ít hơn nhiều. Cũng chẳng vào internet, thay đổi lớn :)

02.26.14 @ 16:213

Lâu lắm lắm lắm mới post ảnh trên tumblr. Dạo này sử dụng mạng xã hội ít hơn nhiều. Cũng chẳng vào internet, thay đổi lớn :)

Mừng 💚💚💚 #germany #drawwww

02.15.14 @ 22:16

Mừng 💚💚💚 #germany #drawwww

 

01.29.14 @ 21:4349

 

01.25.14 @ 09:08148

Theme